Kids @ The Art House

Timetable.

Mondays: Balmain Public School - 3pm to 5pm
Tuesdays: Orange Grove Public School - 3pm to 5pm
Wednesdays: Birchgrove Public School - 3:15pm to 5pm
Thursdays: Birchgrove Public School - 3:15pm to 5pm

Contact.

Sabina Carney.
M: 0403768282
E: sabina@kidsatthearthouse.com
PO Box 167 Rozelle 2039 NSW Australia